FÍSICA


Aquí trobareu alguns exercicis de Física...

Cinemàtica


Moviment rectilini

Moviment circular

Dinàmica de la partícula


Dinàmica de la partícula

Dinàmica del movimient circular uniforme

Moment angular

Treball